Loading...

SIRS-Z

Konsorcjum realizujące projekt

Finansowanie NCBiR

Uniwersytet Jagielloński

Opracowanie algorytmu i silnika aplikacji

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Opracowanie algorytmu i wsparcie wdrożeniowe

Spons Iuventa

Zaplecze administracyjne i marketing

image

O PROJEKCIE

SYSTEM INFORMATYCZNY REDUKCJI SZPITALNYCH ZAKAŻEŃ

Celem projektu jest dostarczenie systemu komputerowego SIRS-Z ułatwiającego pracownikom służby zdrowia, w szczególności zespołom epidemiologicznym: identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych, wyznaczanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń szpitalnych, klasyfikacja jednostek (pacjentów, członków personelu, sal szpitalnych) do różnych grup ryzyka.

CELE

WYBRANE PUBLIKACJE

Z Fazy Badawczej Projektu

CONTACT NETWORKS AND THE SPREAD OF MRSA IN STOCKHOLM HOSPITALS

Jarynowski A, Liljeros F IEEE:ENIC, 2015, pp. 150-154

Zobacz

MODELOWANIE EPIDEMIOLOGICZNE DEDYKOWANE POLSCE

Jarynowski A, Grabowski A Portal CZM (Centrum Zastosowań Matematyki), 2015, ISBN 978-83-942807-9-6

Zobacz

SYSTEMU INFORMATYCZNEGO REDUKCJI SZPITALNYCH ZAKAŻEŃ W POLSKICH SZPITALACH

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Ścisłe, nr 10 (1/2015), str. 96

Zobacz
Zobacz więcej
image

Korzyści ze współpracy

Zainteresowanym szpitalom dostarczamy darmowe oprogramowanie, które przetwarza dane w jego obrębie i w czasie rzeczywistym generuje wyniki w czytelnej formie wykresów i diagramów.

Bezpieczeństwo

Wzrost skuteczności w zwalczaniu zakażeń przekładający się na renomę szpitala.

Publikacje

Wyniki generowane przez system mogą posłużyć szerszej analizy zagadnienia zakażeń.

Finanse

Zapewniamy gratyfikacje finansowe personelowi przeprowadzającemu pilotaż.

HELPDESK

Instalujemy i konfigurujemy program oraz zapewniamy wsparcie w czasie trwania pilotażu.

OFERTA

ZESPÓŁ

Przedstawiciele Członków Konsorcjum

image
Andrzej Jarynowski

Doktorant

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków

image
Andrzej Grabowski

Profesor

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

image
Damian Marchewka

Project Manager

Spons Iuventa,
ITIL® Foundation
PRINCE2® Foundation
M_o_R® Foundation

2015

Rozpoczęcie projektu

2

lata badań

2017

Zakończenie pilotarzu

HARMONOGRAM

AKTUALNOŚCI

Ostatnio organizowalismy lub wzieliśmy udział w:

Zobacz więcej

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę

  • Damian Marchewka
    e-mail: biuro@sirsz.pl
    Damian MarchewkaKwestie administracyjne
  • Andrzej Jarynowski
    e-mail: biuro@sirsz.pl

    Andrzej JarynowskiZagadnienia badawcze
<
>
NCBiR Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II
Uniwersytet Jagielloński
CIOP-PIB
Spons Iuventa
BACK TO TOP